Lecția 5. Bariere în comunicare

Oamenii se urăsc pentru că se tem unii de alţii; se tem pentru că nu se cunosc; nu se cunosc pentru că nu comunică” (Martin Luther King)

Lupt împotriva neputinţei pe care o simt în încercarea de a vă transmite întregul conţinut al ideii mele” (Iulia Hasdeu)

Una dintre cele mai frecvent întâlnite şi mai importante forme de comunicare este comunicarea interpersonală (comunicarea “de la om la om”, “faţă în faţă”, “între patru ochi”). Comunicarea interpersonală este un schimb de informaţii, impresii, trăiri şi sentimente pe care oamenii le angajează oriunde şi oricând sunt împreună. “Cel mai frumos lucru în doi este faptul că oferă şansa de a descoperi în maniera cea mai concretă şi mai personalizată atât afecţiunea, prietenia, intimitatea, alintul, mângâierea, gelozia sau confesiunea, cât şi invidia, ura, vanitatea şi multe alte trăiri, emoţii şi sentimente omeneşti” (Ştefan Prutianu, Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Iaşi, Polirom, 2000, p. 34) O astfel de modalitate de comunicare este vitală pentru cunoaşterea propriei persoane dar mai ales pentru cunoaşterea celorlalţi, pentru influenţarea comportamentului lor. “Fără îndoială, persuadarea intelocutorului este unul dintre cele mai frecvente obiective ale comunicării interpersonale, dar nu neapărat cel mai important” (Prutianu, p. 34).

Tot ceea ce stinghereşte, limitează sau blochează transferul de informaţii constituie bariere în comunicare. Cauzele barierelor în comunicare ţin de percepţia, emoţiile, încrederea şi credibilitatea, dificultăţile de receptare (ascultare), filtrajul, supraîncărcarea cu informaţii, locul şi timpul (contextul comunicării), zgomotele şi mediul selectat pentru a fi transmisă informaţia etc. Fiecare element al situaţiei de comunicare poate fi responsabil pentru apariţia barierelor în comunicare. Reamintim pentru aceasta elementele situaţiei de comunicare:

Emiţător – Receptor – Context – Mesaj – Cod – Canal – Referentul (obiectul la care se referă mesajul).

După unii experţi în domeniul comunicării, barierele în comunicare sunt de natură fizică (deficienţe verbale, acustice, amplasament, lumină, temperatură, ora din zi/momentul comunicării, durata întâlnirii etc.), de natură psihologică (acei “paraziţi” din mintea noastră – idei preconcepute/prejudecăţi, clişee, stereotipuri care se amestecă în mesajul celuilalt, viciindu-l) sau de natură semantică (diferenţe de limbaj existente între vorbitor şi ascultător: vocabular, gramatică, sintaxă, conotaţii emoţionale atribuite unor cuvinte, interpretări diferite ale aceloraşi termeni etc.).

Barierele de comunicare pot fi determinate de factori interni precum:

  • implicarea sau angajarea pozitivă/negativă a interlocutorului (modul în care ne raportăm la cel care emite mesajul);
  • frica, teama de a nu greşi atunci când trebuie să oferim feedback (replica) – teama de ridicol, teama de a nu ne ridica la nivelul expectanţelor celuilalt;
  • presupoziţii, prejudecăţi, stereotipii, gânduri “prefabricate”, idei care depind de apartenenţa noastră la un anumit grup, vârstă, naţionalitate, cultură, educaţie;
  • propriul univers interior (gânduri, idei, convingeri care “filtrează”/distorsionează mesajul emiţătorului);
  • diferenţele de percepţie (modul propriu de a privi şi a judeca lumea, care poate fi diferit de cel al emiţătorului);
  • tendinţa de a deriva concluzii pripite, de a generaliza în grabă, de a selecta din ceea ce ascultăm doar ceea ce corespunde propriilor nevoi, expectanţe;
  • diferenţe de cultură sau de educaţie între emiţător şi receptor;
  • lipsa interesului pentru mesajul transmis, autocentrismul;
  • emoţiile (mai ales emoţiile puternice ne pot face să ne simţim timoraţi, neajutoraţi).

Activitate in perechi: Formulati 7 principii pe care credeti ca ar trebui sa le respecte o comunicare eficienta.

Reclame
Acest articol a fost publicat în LOGICĂ. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.